۱۳۹۴ دی ۲۷, یکشنبه

ایران-فیلم خاکسپاری مخفیانه مجاهدین شهید در دهه شصت در جنگل ناهار خوران گرگان بدست مادرشهید
صحبتهای تکاندهنده مادر مجاهد مادر ابراهیم پور مادری که بادستان خودش فرزندان مجاهدش را به خاک سپرد
مادر ابراهیم پور قهرمان نحوه شهادت فرزندان قهرمانش را توضیح می دهد.
این توضیحات واقعا حماسی است. گوش کردن این صحبتها را به همه هموطنان عزیز توصیه می کنیم. حماسه های خاموش شنیده نشده ای که سندهای افتخار تاریخ ایران است.
در برنامه برنامه بیستیمن ‫#‏گلریزان‬ ‫#‏همیاری‬ با ‫#‏سیمای‬ آزادی
ایران-فیلم خاکسپاری مخفیانه مجاهدین شهید در دهه شصت در جنگل ناهار خوران رشت بدست مادرشهید


ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺳﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ، ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ . ﻭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎ . ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ، ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﻭ ﻟﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽﺭﻧﮓ ﻏﺮﻭﺭﯼ ﻧﮕﻮﻥ ﺳﺎﺭ ﺑﺮ ﻧﻴﺰﻩ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ. *** ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﻓﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﺮ، ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﺒﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﻔﺮﻳﻦﺍﺕ ﻣﻴﮑﻨﺪ؟ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﺳﻬﺎ، ﺑﻪ ﺩﺍﺱ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪﺍﯼ.
 ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﮔﻴﺎﻩ، ﺍﺯ ﺭﺳﺘﻦ ﺗﻦ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﻮﺍﯼ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ. *** ﻓﻐﺎﻥ!ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎ ﺳﺮﻭﺩ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﺭﻭﺳﭙﻴﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ. 
ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺩﻭﺯﺥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺳﺎﺯﺩ، ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺵ ـﺪﺍﻍ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺯﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺑﺎﺩ ـ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر