۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

ایران-نوادگان سرادر جنگل حماسه سازان مجاهد خلق
يادي از سه قهرمان خطه سردار جنگل احمدشوكتي، قربان مرادي و احمد سربيشگي
احمدشوكتي ، مجاهدي از نوادگان سردار جنگل بود او ميليشياي محبوب و چهرهٌ آشناي منطقهٌ خود بود. با روستاييان و زحمتكشان زندگي مي‌كرد و شريك رنجهايشان بود. احمد در ميان مردم به داشتن روحيه لطيف و مهربان و در عين حال جسور و بي‌باك معروف بود. اين خصائل انقلابي را احمد از مادرش كه نوهٌ ميرزا كوچك خان، سردارجنگل بود، آموخته بود. در دوران مبارزهٌ سياسي با خميني، احمد به اتفاق چند تن از يارانش انجمن هواداران مجاهدين رادر چالوس تأسيس كرد و در افشاي ارتجاع يك لحظه از پا ننشست. پس از آغاز مبارزهٌ مسلحانه در تيرماه60، هنگامي كه با مجاهد شهيد احمد سربيشگي در حال يك مأموريت بود، دستگير شد. اما هويتش براي مزدوران ناشناخته ماند. مدت سه ماه در زير سخت‌ترين شكنجه‌ها مقاومت كرد و سينهٌ رازدارش را بر روي دشمنان خدا و خلق نگشود. عاقبت در مهرماه60 مورد شناسايي مزدوران قرار گرفت و در بيستم همان ماه به همراه مجاهدين شهيد قربان مرادي و احمد سربيشگي اعدام شد. او هم‌چون ديگر ياران مجاهدش تا آخرين لحظهٌ حيات عشق به مردم و وفاداري به آرمانش را فراموش نكرد.

در سرود رقص دانه گندم
آرزوي ما بهروزي مردم
ما سروي عاشق
ريشه در خاك عشق
سبز و خرّم داريم
رهبري چون مسعود
گل عذار مريم
سبز و خرم داريم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر