۱۳۹۶ مرداد ۱۱, چهارشنبه

ایران-جسومه حيدري زاده در يك گور جمعي درایلام دفن شد


مجاهد شهید جسومه حيدري زاده  در قتل عام ۶۷ در ایلام

جسومه حيدري زاده، مجاهدي كه بي نام سربه دار شد ،مادري که تا قبل از تیرباران پسر شیرخواراه اش را شیر میداد 

مجاهدشهيد عليرضا اسلامي در گزارشي دربارة شهادت خواهر مجاهدش فرح اسلامي نوشته است: «در شب 5آذر67 از دادستاني ايلام با منزل ما تماس گرفتند و گفتند يكنفر از شما فردا صبح ساعت10 به دادستاني ايلام مراجعه كند. پدرم رفت. دژخيمان در كمال شقاوت و بيرحمي ساك و وسايل خواهرم فرح را به دست پدرم داده و گفته بودند: «دخترت را به جرم هواداري از مجاهدين اعدام كرده ايم. اگر صدايتان دربيايد و مراسم بگذاريد يا كسي را براي مجلس ختم دعوت كنيد، همة شما را اعدام ميكنيم».
عليرضا در ادامة گزارش خود به شرح واقعه يي تكاندهنده پرداخته است: «به پدرم  گفتند 10روز بعد بياييد تا محل قبر دخترت را بگوييم. ده روز بعد پدرم براي گرفتن آدرس محل مزار فرح رفت. قبل از اين كه آدرس را بدهند به او گفتند: «فقط با يك ماشين سواري، آن هم حداكثر با چهارنفر، ميتوانيد سر قبر برويد». آدرسي كه دادند در صالح آباد بود. بر روي تپه يي، خارج از قبرستان عمومي شهر، نشاني تعدادي قبر شماره گذاري شده را دادند. براساس گفتة آنها قبر شماره6 متعلق به فرح بود. همراه پدرم با دونفر ديگر به آنجا رفتيم. در گودالي به طول 10متر اجساد چندين نفر را روي هم ريخته بودند. به طوري كه پاي يك شهيد روي سر شهيد ديگر قرار داشت.
 در اين گودال مجاهدين شهيد حكيمه ريزوندي، نسرين رجبي، فرح اسلامي، مرضيه رحمتي، جسومه حيدريزاده، نبي مروتي و نصرالله بختياري دفن شده بودند».

قبل از شهادت
در ميان خواهران مجاهدي كه همراه با فرح اسلامي اعدام شده اند نام جسومه حيدري زاده از درخشش خاصي برخوردار است.
در گزارشي آمده است: «جسومه حيدري زاده يكي از هواداراني بود كه از مدتها پيش  ارتباطش با سازمان قطع شده بود. در ارديبهشت67، او را با همسر و كودكش هنگام عبور از مرز دستگير كردند و به زندان ايلام بردند. بلافاصله بعد از پذيرش آتش بس همسر جسومه را به اسلام آباد برده و به دار آويختند. خود جسومه را هم در صالح آباد تيرباران كردند».
در اين گزارش نام همسر جسومه قيد نشده اما در بارة جسومه و آثاري كه از وي روي بدنش مانده بود، نوشته شده: «پسر شيرخوار جسومه با خودش در زندان بود. زني كه بعد از تيرباران جسومه جسد او را شسته بود تعريف كرد كه او تا قبل از شهادت هنوز به پسرش شير ميداده است».

گزارش ديگر مربوط به نحوة انتقال اسيران به اين گور جمعي است. در اين قسمت گزارش آمده است: «بعد از پذيرش آتش بس، فرح اسلامي، حكيمه ريزوندي، مرضيه رحمتي، نسرين رجبي و جسومه حيدري را به بهانة امن نبودن زندان ايلام و انتقال آنها به جايي امن سوار ماشين كرده و بردند. ما ابتدا تصور كرديم آنها را به كرمانشاه يا تهران برده اند. اما چندي بعد خبر از "شباب" يكي از روستاهاي اطراف "سرابله" به دستمان رسيد. هنگام عبور آنها از شباب ماشينشان خراب ميشود. و چون شب بوده به ناچار شب را در آن روستا ميگذرانند و به خانة يكي از اهالي ميروند. فرداي آن روز آنها را به تپه يي در اطراف صالح آباد منتقل كرده و تيرباران ميكنند».
اعدام جمعی زنان مجاهد در ایلام در۳۰تیر۱۳۶۷

گزارش مستند ديگري كه در آرشيو واحد تحقيق موجود است، گوشة ديگري را روشن ميكند. يكي از رزمندگان ارتش آزاديبخش كه ايلامي بوده و خود از نزديك با تعدادي از شهيدان آشناست، دربارة همين گورجمعي گزارش مستندي نوشته است و نام دوشهيد ديگر اين گودال را ذكر كرده است: «بهزاد پورنوروز، عبادالله نادري». همين گزارش تصريح ميكند كه خواهران قبل از تيرباران، مورد تجاوز قرار گرفته اند.
مزدوران پس از اين كه محل دفن شهيدان را به خانواده ها نشان دادند، چندين بار سنگ مزار آنان را تخريب كرده اند و حتي از كاشتن درختي بر مزار آنان جلوگيري ميكنند.

از خاطرات مجاهد شهيد عليرضا اسلامي گور جمعی مجاهدان سربدار در قتل عام ۶۷ در ایلام 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر