۱۳۹۴ شهریور ۲, دوشنبه

ایران-شراره های 67 به یاد مریم و رضا محمدی بهمن آبادی

از سیمای آزادی 

شراره های 67

 خواهر و برادر بر دار


 بزودیمریماز دوستان خیلی نزدیکم شد. او از چهره های شاخص و فراموش نشدنی زندان بود، گویی انواع شکنجه ها و فشارهای زندان هیچ تأثیر منفی در روحیات او نداشت و همچنان صدای خنده های از ته دل و دلنشین او در هر بند و سلولی که بود توجه همه را جلب میکرد. یکی از ویژه گیهای رفتاری او این بود که همیشه انرژی مثبت و شادی و شادابی در هاله روابط بیرونی و محیط پیرامونش منتشر میکرد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر