۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبه

ایران- قتل عام 67یادی از مجاهد شهید محسن کاظمی نیشابوری

محسن از سربدارانی است که در 11 مرداد67 بوسه بر دار زد او در سال 61 در قسمتی از نامه ای برای برادرش مجاهد شهید کاظم چنین نوشته بود
ایران- قتل عام 67از شعر از مجاهد شهید محسن کاظمی نیشابوری
ایران- قتل عام 67از شعر از مجاهد شهید محسن کاظمی نیشابوری

و این چنین بود که بوسه بر طناب زد
او که شاعر بود به شیوا ترین بیان رمز سر بداران 67 را در قالب شعری زیبا سروده بود
و ا یمان و امیدش به طلوع صبحی روشن


ایران- قتل عام 67از شعر از مجاهد شهید محسن کاظمی نیشابوری

در برنامه خون است و ماندگار با او همراه میشویم و عهدی دوباره می بندیم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر